Skip links

Privacybeleid

Website : https://anima.be/

 

Eigendom van :

B.V.B.A. ANIMA, gevestigd te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12, bus 13, met K.B.O. nr. 0696.648.852, vertegenwoordigd door Dhr. Soufiane Hamdaoui (zaakvoerder)contact@anima.be

 

 1. Algemeen

B.V.B.A. ANIMA verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

B.V.B.A. ANIMA is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert via email naar

–           Bedrijfsnaam/naam en voornaam;

–           Adres

–           Email-adres

 •  Geslacht;
 •  Geboortedatum;
 • Telefoon/GSM-nummer;
 • Bankrekeningnummer

–          Overige persoonsgegevens die u ons zelf zou overmaken via email/bijlages

 

 

 1. Doel van de verwerking

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten, nl. het beantwoorden van uw vraag en stellen ons dienvolgens in de mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden. Uw emailadres kan tevens gebruikt worden om u op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven toe te sturen. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven van deze mailinglist via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief.

We hebben uw persoonsgegeven nodig om u de volgende diensten te leveren:

 

 • Professioneel contact via telefoon, email, enz.
 • Dienstverlening (antwoorden op de door u gestelde vraag) en levering aan u, uw bedrijf en/of medewerkers
 • Marketingactiviteiten : digitale nieuwsbrief, versturen drukwerk en uitnodigingen

 

 1. Cookies & Social Media

Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid op onze website.

B.V.B.A. ANIMA beschikt over een bedrijfspagina op de sociale media : LinkedIn. Dit platform wordt enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden nieuwsbrieven, doen van aankondigingen,. ..). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media platformen te volgen.

B.V.B.A. ANIMA is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U zal zich voorafgaandelijk willen informeren aangaande het cookie- en privacybeleid bij deze externe aanbieders.

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. De data die u ingeeft om onze nieuwsbrief te ontvangen houden wij bij in ons centraal CRM pakket en wenden wij verder aan voor onze activiteiten, gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijdert uit onze CRM Database.

 1. Geen doorgifte van uw persoonsgegevens
 1. Bewaartermijn

Alle persoonsgegevens door ons bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer deze informatie wilt ontvangen.

 1. Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

–           Recht op inzage

–           Recht op wijziging van gegevens

–           Recht op gegevenswissing

–           Recht op dataoverdracht

–           Recht van bezwaar

–           Recht op beperking van de verwerking

 1. Vragen of opmerkingen ?

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met ons via contact@anima.be of schriftelijk naar de B.V.B.A. ANIMA, gevestigd te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12, bus 13, met K.B.O. nr. 0696.648.852.

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be .